TSS-TLR22-2.0 64 Titanium Screw set 92pcs. For TLR22 VER.2.0

$103.24

Countersink Head Button Head
3*8mm 6 pcs. 3*4mm 1 pcs.
3*10mm 14 pcs. 3*6mm 3 pcs.
3*12mm 14 pcs. 3*8mm 13 pcs.
3*14mm 4 pcs. 3*10mm 12 pcs.
3*18mm 2 pcs. 3*12mm 9 pcs.
      3*16mm 8 pcs.
      3*18mm 6 pcs.
Total: 92 pcs.