TSS-MTX6 64 Titanium Screw set 144pcs. ( For Mugen MTX-6 )

$147.71

Countersink Head Button Head Socket Head Screw
3*5mm 3 pcs. 3*4mm 3 pcs. 3*10mm 4 pcs.
3*6mm 32 pcs. 3*6mm 24 pcs. 3*18mm 1 pcs.
3*8mm 17 pcs. 3*8mm 12 pcs.   
3*10mm 12 pcs. 3*10mm 18 pcs.   
3*12mm 2 pcs. 3*12mm 14 pcs.   
4*8mm 1 pcs. 3*16mm 1 pcs.   
Total: 144